Logo STD čb

Sociálně-terapeutické dílny

Hlavním cílem sociálně-terapeutických dílen je udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků uživatelů s mentálním či zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, tak aby došlo ke zvýšení jejich šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Dalším cílem je cílem je podpora soběstačnosti, seberealizace a posílení schopnosti přirozeně navazovat a udržovat mezilidské vztahy.

Více informací


 Masopust logo SR

Sociální rehabilitace esprit

Podporujeme osoby s duševním, případně současně se zdravotním postižením, aby v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, využívat veřejné instituce, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.

Více informací


 Masopust KE

klub esprit

Klub Esprit přispívá ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv. Dalším neméně důležitým cílem je změna náhledu a postojů veřejnosti k duševním onemocněním Klub Esprit je otevřen lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým.

Více informací


 

Masopust Café

Provozujeme tři kavárny v Chomutově: Café Atrium, Café v Domečku a Café na cestách. Nabízíme také cateringové služby pro Chomutov a okolí..

VÍCE INFORMACÍ


Ekonomický a řídící úsek

Husovo nám. 38, Chomutov

 

Naším úkolem je zajišťovat veškeré činnosti související s chodem, procesy a plánováním spolku. Zajišťujeme administrativu a financování pro naše sociální a komunitní služby a naše kavárny. Vystupujeme za spolek a zapojujeme se do dění v našem městě – účastníme se komunitního plánování a setkávání s odbornou veřejností.

Více informací


bna logo

Blázníš? No a!

Spolek Masopust od roku 2018 realizuje na střeních a základních školách
vzdělávací program “Blázníš? No a!"

více informací