Posláním sociálních služeb a veškerých aktivit Masopust, z.s. je podpora mládeže a dospělých lidí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti. Posláním sociálně terapeutických dílen je rozvoj pracovních a sociálních dovedností dospělých osob a mládeže s duševním onemocněním a zdravotním postižením, aby se dle svých možností mohli zapojit do běžného života.


Cíle poskytování sociální služby

●       Uživatel dle svých možností ve službě dokáže dodržovat domluvená pravidla, přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí a vidět jejich důsledky a spolupracovat na řešení své situace.

●       Uživatel dle svých možností je soběstačný, je schopný seberealizace a přirozeně navazuje a udržuje mezilidské vztahy.

●       Uživatel sám nebo s minimální podporou zvládá soustředěně pracovat na udržení a zlepšování svých schopností a dovedností u vybraných pracovních činností.

●       Uživatel prohlubuje své dovednosti (pracovní, sociální a sloužící k podpoře psychického zdraví), a tak zvyšuje své šance uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce.

●       Služba rozšiřuje ve společnosti povědomí o možnostech uplatnění lidí se zdravotním postižením.


Zásady poskytování služby

   Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.

 

   Respektování uživatele – uživatelé jsou rovnocennými partnery za současného respektování jejich individuálních potřeb a specifik

 

   Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit samostatnost a využít přitom jeho vlastní již získané schopnosti, zkušenosti a dovednosti.

O službě

Sociální služba sociálně terapeutické dílny podporuje dospělé osoby od 16 do 65 let se zdravotním (především mentálním) postižením a duševním nemocněním v rozvoji pracovních a sociálních dovedností. Služba je poskytována zdarma, probíhá na třech nácvikových pracovištích - v Tvořivé dílně Mezi námi, tréninkovém bytě se zahradou a kavárně Café Atrium.

Provozní doba STD je od pondělí do pátku od 8:00 – 15:00 hod. 

Na našich pracovištích si můžete vyzkoušet tyto činnosti:

 • vaření a péče o domácnost 
 • práce v kavárně a v kuchyni  
 • práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin)  
 • úklidové práce 
 • práce s prádlem (praní a žehlení) 
 • výtvarné a tvořivé aktivity   
 • řemeslné práce (keramiku, práci se dřevem, šití)  

Základní činnosti služby (§67 zákona č. 108/2006 Sb.)

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Služba není určena lidem kteří:

 • dosáhli starobního důchodu
 • jejichž zdravotní stav neumožňuje zapojení se do služby
 • vyžadují péči v rozsahu služby osobní asistence
 • potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • mají infekční onemocnění

Kontakty:

Zde si s námi můžete domluvit schůzku

Tel: + 420 774 492 307

Email: std@masopustspolek.cz

 

Tvořivá dílna Mezi námi - Husovo náměstí 38, Chomutov

 

Tréninkový byt se zahradou – Moravská 37, Chomutov

 

Café Atrium v přízemí Chomutovské knihovny, Palackého 4885, Chomutov

 Náš Facebook  Instagram 

 

chomutov 2011 logo RGB 1 300x169

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

 

jirkov

Realizováno za finanční podpory města Jirkov 

 

nadace cez

V roce 2019 jsme díky podpoře nadace ČEZ vybavili náš tréninkový byt se zahradou – podařilo se nám upravit terasu, pořídit posezení pro uživatele a vybavit zahradu vyvýšenými záhony. Děkujeme Nadaci ČEZ a všem, kteří nás podpořili v aplikaci Pomáhej pohybem.