UPRAVIT HISTORII

2007

PRVNÍ MYŠLENKA, HLEDÁME INSPIRACE

 • první myšlenka na založení pracovně-tréninkové chráněné kavárny
 • hledání inspirace u zkušených provozovatelů podobných kaváren
2008

PŘIPRAVUJEME CHRÁNĚNOU KAVÁRNU CAFÉ ATRIUM

 • podání grantového grantového projektu do ESF (OP LZZ)
 • oslovení sponzorů, kontaktování zájemců z řad lidí s mentálním a zdravotním postižením
 • účast sdružení na setkáních pracovní skupiny v rámci komunitního plánování a podílení se na tvorbě komunitního plánu města Chomutova
 • přednesení záměru vybudovat tréninkové kavárenské pracoviště vedení města spolu s žádostí o pomoc s vyhledáním vhodného místa k realizaci
2009

OTEVŘELI JSME CAFÉ ATRIUM, ZAHÁJILI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ

 • v březnu jsme se dozvěděli, že náš projekt uspěl a přípravné práce mohly začít
 • usnesením Rady města Chomutova ze dne 28. 5. získalo občanské sdružení Masopust překrásné prostory k provozu kavárny v areálu SKKS (v místě literární kavárny) za zvýhodněné nájemné
 • letní prázdniny byly ve znamení přestavby a vybavení kavárny Café Atrium, kterou jsme tak pojmenovali inspirováni oázou klidu uprostřed Chomutova – atriem knihovny, do něhož vyhlížejí vnitřní okna kavárny a kde je i letní zahrádka pro hosty.
 • zároveň probíhá nábor klientů pracovně-tréninkového programu, buduje se realizační tým a kancelář ve 3. podlaží budovy
 • v září se rozbíhá nejprve zkušební a poté i ostrý provoz Café Atrium a především začal 1. běh pracovně-tréninkového programu, kde si prvních devět lidí s mentálním handicapem zkusilo reálnou práci
 • hned od svého otevření se Café Atrium stalo místem pro setkávání, kulturní akce, výstavy, přednášky a koncerty
2010

ÚSPĚŠNĚ JSME UKONČILI PRVNÍ BĚH PRACOVNĚ-TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU

 • Po celý rok v kavárně probíhal 1. běh pracovně-tréninkového programu a veřejnost si zvykala na odlišný způsob jejího fungování oproti běžným kavárnám
 • založili jsme tradici každoroční prezentace naší činnosti formou květnové či červnové benefiční přehlídky spojené s módou, dobrotami našich kuchařek, zapojením chomutovských dětí do výtvarné soutěže a koncertem.
 • Na přípravě 1. benefičního odpoledne jsme spolupracovali s občanským sdružením Egéria z Kadaně
2011

PRVNÍ ABSOLVENTI TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU, SPUSTILI JSME 2. BĚH TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU A PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • s velkou slávou i lítostí, že čas tak rychle a neúprosně utíká, jsme v únoru rozloučili se všemi devíti úspěšnými absolventy 1. běhu programu. Všichni získali dostatečnou míru znalostí, dovedností i sebedůvěry a hodlali i nadále hledat pracovní uplatnění
 • od března začal 2. běh pracovně-tréninkového programu
 • byly podány návazné grantové projekty do ESF, které by nám umožnily podpořit naše absolventy formou podporovaného zaměstnávání a zároveň by v kavárně pokračoval pracovní trénink (více ve složce projekty)
 • v září se rozběhl projekt Aktivně do práce, který umožní 30 lidem s mentálním a zdravotní postižením najít práci na běžném i chráněném pracovním trhu
2012

PRVNÍ ABSOLVENTI NASTOUPILI DO PRÁCE, POŘÁDALI JSME MNOHO KULTURNÍCH AKCÍ A FESTIVAL

 • během zimních a jarních měsíců probíhaly nástupy účastníků projektu Aktivně do práce do různých zaměstnání. Někteří našli pracovní uplatnění přímo v Café Atrium
 • 2. běh pracovně – tréninkového programu probíhal do června 2012. Všichni klienti/ky z řad osob se zdravotním postižením jím zdárně prošli a připravili se na své další pracovní uplatnění
 • je rokem tréninku i práce našich klientů v různých zaměstnáních
 • připravujeme pokračování podporovaného zaměstnávání a podáváme projektovou žádost S chutí do práce s cílem dále rozvíjet jak přípravu na zaměstnání, tak samotnou práci
 • zapojujeme se i nadále do procesu komunitního plánování města i kraje a připravujeme další rozšíření našich služeb
 • Café Atrium se již usadilo mezi nositele chomutovské kultury, ročně zde probíhá více než 80 kulturních a vzdělávací programů, o kterých informujeme na tištěných programech města Chomutov, samozřejmě na našich stránkách, na facebookovém profilu Café Atrium (jednoduše jej nakliknete přímo na naší úvodní stránce) a na webech e-chomutov.cz a mujchomutov.cz.
2013

POKRAČUJEME V PODPOROVANÉM ZAMĚSTNÁVÁNÍ, PŘIPRAVUJEME NAŠI PRVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • tento rok byl ve znamení ukončení pilotního projektu Aktivně do práce, který dokázal, že myšlenka podporovaného zaměstnávání je nosná jak pro zaměstnance s postižením, tak pro zaměstnavatele. V březnu byl spuštěn jeho „následovník“ – návazný projekt S chutí do práce. Díky němu se na práci připravilo a zaměstnání získalo  25 lidí s mentálním i zdravotním postižením.
 • letní měsíce jsme věnovali přípravě na registraci naší nové sociální služby Pracovně terapeutická dílna Café Atrium, díky níž cestu k posílení své pracovní i společenské integrace najdou další lidé s mentálním či kombinovaným postižením. Služba začne probíhat od ledna 2014, více informací je na záložce Sociální služba na našem webu.
2014

ZAHÁJILI JSME REALIZACI SLUŽBY SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNY

 • rok vzniku sociální služby – sociálně terapeutické dílny se dvěma nácvikovými programy pro osoby s těžším zdravotním handicapem. První program využívá možnosti chráněné kavárny Café Atrium k tréninku pracovních dovedností. Na Husově náměstí 38 v krásných prostorách bývalé ČVUT jsme ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov otevřeli Tvořivou dílu Mezi námi.
2015

ZALOŽILI JSME KLUB ESPRIT, PŘIPRAVOVALI JSME VZNIK DALŠÍCH CHRÁNĚNÝCH KAVÁREN

 • rok klubů – na Husově náměstí 38 jsme rozšířili nabídku aktivit o dva kluby – Klub Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klub Esprit poskytující komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním – více na záložce kluby na  našich stránkách
 • rozvoj naší sociální služby v obou nácvikových programech, spuštění facebookového profilu tvořivé dílny Mezi námi
 • založení sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. s cílem rozšířit možnosti pracovního uplatnění našich uživatelů v oblasti gastronomie
2016

ROZVÍJELI JSME ČINNOST KLUBŮ A ZALOŽILI NOVÉ GASTRO SLUŽBY

 • rozvoj klubů –  Klubu Cerebra pro osoby po poranění mozku a Klubu Esprit poskytujícího komunitní aktivity lidem s duševním onemocněním. Oba kluby působí na Husově náměstí 38. Podpůrné  komunitní služby lidem se zkušeností s duševní nemocí se etablují do nabídky sociálních služeb Chomutov a získávají zde pevné místo.
 • nové gastroslužby se díky podpoře ESF a města Chomutov připravují ve Středisku volného času Domeček, kde vznikne bistro Café v Domečku a připravuje se také mobilní kavárna Café na cestách, která doveze kávu a naše dobroty na akce s větším počtem návštěvníků
2017

ZAHÁJILI JSME NOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 • vznik nové registrované služby Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Tato služba poskytuje poradenství a praktické nácviky dovedností běžného života jak ambulantní, tak terénní formou. Spolu s Klubem Esprit tvoří účinný komplex podpory.
 • rozjezd mobilní kavárny Café na cestách; tato kavárna spolu s Café v Domečku a Café Atrium jsou provozovnami našeho sociálního podniku Masopust gastro a společně zaměstnávají 16 zaměstnanců se zdravotním handicapem
2018

SPUSTILI JSME PROVOZ NAŠÍ CUKRÁŘSKÉ VÝROBNY A ROZVÍJELI NAŠE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • rozvoj našich sociálních služeb – získali jsme dvouletý grant (projekt Poznáváme, rosteme), díky němuž se mohou naši pracovníci intenzívně vzdělávat ve svém oboru; rozšiřujeme místo poskytování Sociálně terapeutických dílen a Sociální rehabilitace o tréninkový byt se zahradou
 • naše mateřská kavárna Café Atrium změnila svůj design – omládla a zkrásněla
 • otevřeli jsme novou cukrářsko – pekařskou výrobnu
 • naše sociální služby mají nové pracoviště – tréninkový byt se zahradou
2019

OSLAVILI JSME 10. VÝROČÍ CAFÉ ATRIUM S NOVÝM KÁVOVAREM, ZAMĚŘILI JSME SE NA PROFESNÍ ROZVOJ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY NAŠICH GASTRO SLUŽEB A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STUDENTY

 • v lednu jsme pořídili zbrusu nový kávovar, mlýnek a přestavěli část pultu v naší kavárně Café Atrium a rozšířili nabídku naší kávy
 • rozvoj našich sociálních služeb probíhá kontinuálně – realizovali jsme dvouletý grant (projekt Poznáváme, rosteme), díky němuž se naši pracovníci intenzívně vzdělávají ve svém oboru, absolvovali jsme stáž v Nizozemí a inspirovali se u zkušených poskytovatelů péče o lidi s duševním onemocněním
 • školili jsme ve školách s úspěšným programem Blázníš? No a!
 • oslavili jsme 10. výročí naší sociální práce a provozu kavárny Café Atrium krásnou retrospektivní výstavou, jejíž součást – časová osa se stala trvalo součástí výzdoby kavárny
 • inovujeme naše webové stránky a vytvořili jsme úplně nové webovky našich gastroprovozů – www.chomutovskecafe.cz
 • už potřetí se zúčastňujeme s naším stánkem Vánoční dobroty vánočních trhů na chomutovském náměstí
2020

DÁLE ZLEPŠUJEME A ROZVÍJÍME NAŠE SLUŽBY, VZDĚLÁVÁME SE, POŘÁDÁME PŘEDNÁŠKY, SETKÁVÁME SE S ŽÁKY A STUDENTY

 • pokračujeme v úspěšném programu "Blázníš? No a!", díky němuž se nám
  daří vnášet do povědomí mladých lidí problematiku duševního zdraví
 • rozvíjíme naše kavárny a cukrářskou výrobnu
 • přinášíme osvětu a kulturu díky akcím v Café Atrium
 • spolupracujeme s městem Chomutov, Chomutovskou knihovnou, Domečkem,
  Adrou na nabídce rozmanitých aktivit přispívajících ke košatému :-)
  životu obyvatel Chomutova