Probíhající projekty

Kvalitně a odborně

Názeb projektu: Kvalitně a odborně Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015244 Název... více

Názeb projektu: Kvalitně a odborně

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015244

Název programu: Operačí program zaměstnanost

Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Období realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022

"Kvalitně a odborně" výstižně charakterizuje podstatu problematiky, kterou hodláme pozitivně ovlivnit."Kvalitně a odborně" výstižně charakterizuje podstatu problematiky, kterou hodláme pozitivně ovlivnit.Projekt přispěje k celkovému rozvoji dvou sociálních služeb poskytovaných spolkem Masopust. Díky jehorealizaci budou optimálně nastaveny vnitřní procesy, pracovní týmy a samotná praxe služeb tak, abyslužby byly efektivní, účinné a reagující na reformu psychiatrické péče v ČR. Jsme přesvědčeni, že nášrůst přispěje ke zkvalitnění života lidí, kterým jsou naše služby určeny.


UPRAVIT

Je mi líp a něco pro to dělám

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344. Realizace od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Projekt podporuje činnost komunitní služby Klub Esprit. Projekt Je mi... více

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344. Realizace od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Projekt podporuje činnost komunitní služby Klub Esprit. Projekt Je mi líp a něco pro to dělám navazuje na úspěšný projekt Je mi líp.  Díky jeho podpoře lidem s duševním onemocněním poskytujeme široké spektrum aktivit podporujících jejich duševní i tělesné zdraví. Klub Esprit je na Husově náměstí 38, 2. patro.


UPRAVIT

Poznáváme, rostemeUPRAVIT

Skončené projekty

Dotační tituly Statutárního města Chomutov

Od roku 2011 jsme byli každoročně podpoření dotačními tituly Statutárního města Chomutov. Přehled realizovaných projektů realizovaných s... více

Od roku 2011 jsme byli každoročně podpoření dotačními tituly Statutárního města Chomutov. Přehled realizovaných projektů realizovaných s finančním přispěním města Chomutova:

2010 – Dotace na činnost sdružení Masopust

2011 – Dotace na projekt Buďte s námi – benefiční odpoledne a sportovní den s Café Atrium

2012 – Dotace na projekt Benefiční odpoledne s módní přehlídkou pro Café Atrium; Dotace na grant Podpora pracovní integrace osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením; Dotace na činnost sdružení 

2013 – Dotace na projekt Mezi městy – benefiční přehlídka tvorby osob se zdravotním handicapem, Dotace na grant Podpora pracovní integrace osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením

2014 – Dotace na grant Podpora pracovní integrace osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením; 

2016 – Dotace z programu Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby – projekt klub Esprit; dotace z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. 2016; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Café Atrium kulturní, osvětové a regionální

2017 – Dotace z programu Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby; dotace z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s. 2017 a projekt projekt Komunitní služba pro osoby s duševním onemocněním klub Esprit; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura a osvěta v Café Atrium; dotace z programu Podpora podávání projektových žádostí II. na projekt Projekty ESF – OPZ Masopust, z.s.

2018 – Dotace  z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s,  Podpora sociální služby sociální rehabilitace; projekt Blázníš,  no a?; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura v Café Atrium; dotace z programu Podpora podávání projektových žádostí  na projekt Projekty ESF – OPZ Masopust, z.s.

2019 - Dotace  z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s.,  Podpora sociální služby sociální rehabilitace; projekt Blázníš,  no a?; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura v Café Atrium; dotace z programu Podpora podávání projektových žádostí  na projekt Projekty ESF – OPZ Masopust, z.s.

2020 - Dotace  z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s.,  Podpora sociální služby sociální rehabilitace; projekt Blázníš,  no a?; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura v Café Atrium; dotace z programu Podpora podávání projektových žádostí  na projekt, dotace na projekt "Komunitní židlování" a projekt "Židlování".

2021 - Dotace  z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s.,  Podpora sociální služby sociální rehabilitace; projekt Blázníš,  no a?; Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura v Café Atrium; dotace na projekt "Komunitní židlování" a projekt "Rozkvetlý Masopust".

2022 - Dotace  z programu Podpora stávajících sociální a ostatních služeb – Podpora sociální služby sociálně terapeutické dílny Masopust, z.s.,  Podpora sociální služby sociální rehabilitace; projekt Blázníš,  no a?; Osvěta a destigmatizace 2022. Dotace z programu Kultura a kreativita na projekt Kultura a osvěta v Café Atrium 2022; dotace na projekt "Hudební Masopust".

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova.


UPRAVIT

Klub Esprit – podpora osob s duševním onemocněním v Chomutově a okolí

Od 2. 4. 2015 do 31. 4. 2016 jsme realizovali projekt: „Klub Esprit – podpora osob s duševním onemocněním v Chomutově a okolí“,... více

Od 2. 4. 2015 do 31. 4. 2016 jsme realizovali projekt: „Klub Esprit – podpora osob s duševním onemocněním v Chomutově a okolí“, financovaný z Norských fondů v rámci programu CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

Projekt je zaměřen na vznik v Chomutově zcela chybějících komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním v oblasti jejich aktivizace, dále na monitoring potřeb a poradenství osobám z této cílové skupiny a jejich blízkým, na spolupráci s odborníky a osvětovou činnost směřující k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a prosazování jejich práv.

  1. Klub Esprit

– realizace společných aktivit (léčebná tělesná výchova, arteterapie, klubová činnost, mimoklubové aktivity, společná setkávání) a individuálních aktivit (poradenství) pro osoby z cílové skupiny a jejich blízké

Cíl: zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a jejich blízkých, rozjezd nové moderní komunitní služby otevřené dalšímu rozvoji

  1. Osvětová činnost

– realizace  výstav a přednášek o problematice života s duševním onemocněním


UPRAVIT

Práce s vůní kávy a Poznáváme, rosteme

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001030, podpořený grantem ESF, OPZ , realizace 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018 Díky... více

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001030, podpořený grantem ESF, OPZ , realizace 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Díky realizaci tohoto projektu jsme:

  • uvedli do provozu dceřinou gastronomickou pobočku spolku  – sociální podnik Masopust gastro s.r.o. Sociální podnik:
  • vytvořil 11 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a pro osoby s duševním onemocněním
  • zmodernizoval kuchyň v Café Atrium
  • otevřel nové provozovny Café v Domečku v Středisku volného času Domeček v Jiráskově ulici v Chomutově a mobilní kavárnu Café na cestách

Od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 jsme realizovali projekt Poznáváme, rosteme CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007639, podpořený grantem ESF, OPZ.  Projekt přispěl k celkovému rozvoji dvou sociálních služeb poskytovaných spolkem Masopust. Díky jeho realizaci byly optimálně nastaveny vnitřní procesy a samotná praxe služeb tak, aby byly efektivní, účinné a korespondující s novými trendy v oboru.


UPRAVIT

S chutí do práce

CZ.1.04/3.3.05/96.00226 - S chutí do práce byl navazující projekt na úspěšný program podporovaného zaměstnávání Aktivně do... více

CZ.1.04/3.3.05/96.00226 - S chutí do práce byl navazující projekt na úspěšný program podporovaného zaměstnávání Aktivně do práce. Realizace projektu začala 1. března 2013 a trvala do 28. února 2015.
Do projektu se zapojilo 31 osob se zdravotním, především mentálním postižením a díky jeho aktivitám připraví na zaměstnání a získá podporu při jejich nalezení a udržení.

Průběh projektu S chutí do práce: 
• březen 2013 – nábor uživatelů z řad OZP ve spolupráci s ÚP Chomutov a Informačním centrem města
• duben – srpen 2013 – vzdělávání a individuální příprava na zaměstnání
• září 2013 – nástup uživatelů projektu do zaměstnání
• duben 2013 – únor 2015 – individuální podpora uživatelů projektu, motivační besedy, exkurze na místa dobré praxe
• září 2013 – nástup uživatelů do zaměstnání. Někteří využijí podpory pracovních asistentů

  • • rok 2014 – únor 2015 – uživatelé projektu pracují v režimu podporovaného zaměstnání u celkem 12ti zaměstnavatelů.

– OP LZZ.


UPRAVIT

Aktivně do práce

CZ.1.04/3.3.05/68.00160 - Občanské sdružení Masopust od září 2011 do srpna 2013 realizovalo dvouletý projekt Aktivně do... více

CZ.1.04/3.3.05/68.00160 - Občanské sdružení Masopust od září 2011 do srpna 2013 realizovalo dvouletý projekt Aktivně do práce, který byl určen pro lidi se zdravotním postižením, kteří chtěli nalézt své pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, připravit se na něj a trvale si jej udržet. V průběhu projektu byla jeho účastníkům poskytována individuální podpora pracovních terapeutek, cílené vzdělávací aktivity  – přednášky zaměřené na získání znalostí a dovedností potřebných k orientaci na trhu práce a pracovně-právních vztahů a dále na praktické znalosti – hospodaření s penězi, vztahy na pracovišti, sociální dovednosti apod.
Každý měsíc se všichni účastníci projektu setkávali na motivačních besedách, kde měli příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními. Pro povzbuzení a poznání práce lidí s postižením byly součástí projektu také exkurze na místa dobré praxe. Zásadní součástí projektu byla pomoc při nacházení konkrétního pracovního uplatnění všech účastníků na volném nebo chráněném pracovním trhu. Ti, kteří to potřebovali, mohli v prvních měsících po nástupu do práce využít doprovodu pracovních asistentek. Jejich podpora pomohla účastníkům zorientovat se v pracovní činnosti, kolektivu či při zvládnutí dojíždění na pracoviště. Projekt nabízel podporu i zaměstnavatelům (mzdové příspěvky, poradenství, monitoring, konzultace).
Úspěšná realizace projektu Aktivně do práce skončila 31. srpna 2013. Účastníci projektu získali různorodá zaměstnání, která jsme zachytili v krátkém filmu.

V něm se o své zkušenosti s podporovaným zaměstnáním podělili jak sami účastníci projektu, tak jejich zaměstnavatelé a realizátor – naše občanské sdružení.

Podívat se můžete také na krátký film České televize z cyklu Vlastní cestou, kde svou účast v projektu popisují sestry Pavlína a Petra Odkaz.

Projekt Aktivně do práce byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR s podporou ESF – OP LZZ.


UPRAVIT

Kavárna Atrium s pracovně tréninkovým programem pro lidi s postižením

1.04/3.1.02/21.00012 - Tento grantový projekt realizovaný od července 2009 do června 2012 nám umožnil rozjezd kavárny Café... více

1.04/3.1.02/21.00012 - Tento grantový projekt realizovaný od července 2009 do června 2012 nám umožnil rozjezd kavárny Café Atrium a nastartoval naši činnost ve prospěch lidí se zdravotním, především mentálním postižením. Celkem 18 klientů z této cílové skupiny se naučilo mnoha pracovním i sociálním dovednostem, poznali nové přátele a nabyli zdravé sebevědomí.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR s podporou ESF – OP LZZ.


UPRAVIT

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4

Sociální služba Sociální rehabilitace je v roce 2018 realizována v rámci projektu:  Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4,... více

Sociální služba Sociální rehabilitace je v roce 2018 realizována v rámci projektu:  Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757 spolufinancovaném Evropskou unií, cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby sociální rehabilitace v Ústeckém kraji. Termín realizace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019

 

Screenshot 2018 11 15 06.55.23


UPRAVIT

Projekt „Je mi líp“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856 – podpora činnosti Klubu Esprit. Díky podpoře projektu Je mi líp jsme od srpna 2016 do... více

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856 – podpora činnosti Klubu Esprit. Díky podpoře projektu Je mi líp jsme od srpna 2016 do července 2019 realizovali úspěšnou komunitní službu pro osoby s duševním onemocněním Klub Esprit


UPRAVIT